Kemijärven biojalostamohanke etenee

Boreal Bioref ja Vataset Teollisuus kertovat, että Boreal Bioref Oy ja Vataset Teollisuus Oy sopivat yritysjärjestelystä syksyllä 2020. Järjestelyn yhteydessä Vataset Teollisuus otti vastatakseen tietyistä Boreal Biorefin vastuista. Kemijärven biojalostamoon liittyvät ympäristö- ja vesitalousluvat siirtyivät Vataset Teollisuudelle. Osapuolet myös sopivat, että Vataset Teollisuus tarjoaa Boreal Biorefin vaihtovelkakirjojen haltijoille mahdollisuuden vaihtaa velkakirjansa Vataset Teollisuuden velkakirjoihin.

Boreal Biorefin hallitus vahvisti kokouksessaan 14.1.2021 järjestelyn astuneen voimaan joulukuussa 2020. Samassa yhteydessä Boreal Biorefin toimitusjohtajan toimi päätettiin, koska yrityksen operatiivinen toiminta jää vähäiseksi.

Vankka luottamus Kemijärven biojalostamoa rahoittaneilta

Vataset Teollisuus ja Boreal Bioref vahvistavat, että 90%:ia kotimaisista Boreal Biorefin vaihtovelkakirjan haltijoista on vaihtanut Vataset Teollisuuden vaihtovelkakirjoihin maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Yksi vaihtajista on Kemijärven Kehitys Oy, joka on Kemijärven kaupungin 100%:sti omistama yhtiö ja yksi Boreal Biorefin perustajista. ”Yhtiömme rahoitti kaupungin päätösten mukaisesti merkittävästi Boreal Biorefin toiminnan alkuvaihetta maaliskuusta 2016 lähtien. Olemme tyytyväisiä, että Vataset Teollisuus otti vetovastuun hankkeesta, joka on alueen elinkeinoelämälle tärkeä. Lisäksi he ottivat vastatakseen myöntämästämme lainasta”, toteaa Jari Paloniemi, Kemijärven Kehityksen toimitusjohtaja. ”Teemme läheistä yhteistyötä Vataset Teollisuuden kanssa hankkeessa, ja yhteistyö on sujunut hyvin.”

Ympäristö- ja vesitalouslupa etenee

Vataset Teollisuus on jättänyt Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle lausunnon ympäristö- ja vesitalouslupiin liittyen. Vaasan Hallinto-oikeuden antamasta tietyin reunaehdoin myönteisestä päätöksestä valitettiin Korkeinpaan Hallinto-oikeuteen. Valittajia on vähemmän kuin mitä Vaasan Hallinto-oikeuteen oli. Valitukset koskevat ensisijaisesti vesistöä.

Vataset Teollisuus on tuonut alunalkaenkin esille ympäristöarvot ja sosiaaliset arvot. ”Meille on tärkeää, että alueen vesistö on jatkossakin kalaisa ja sen laatu ja puhtaus pysyvät erinomaisina myös virkistyskäyttöön. Emme näe järkeväksi ongelman siirtämistä pitkällä purkuputkella, vaan pyrimme puhdistamaan veden”, Harri Vatanen, Vataset Teollisuuden toimitusjohtaja sanoo. ”Olemme tehneet töitä yhdessä kumppaniemme kanssa vedenpuhdistukseen liittyen ja löytäneet ratkaisuja, joilla vesi voidaan puhdistaa siten, että siinä on kiintoaineita ja humusta jopa vähemmän kuin Kemijoessa keskimäärin. Kemijärven Biojalostamo käyttää kuidun valkaisuun pääasiassa happipohjaista valkaisua (happi, otsoni, vetyperoksidi), jonka ansiosta ympäristörasite minimoituu. Vedenpuhdistus vaatii yli 50 miljoonan euron lisäinvestoinnin rakennusvaiheessa ja nostaa käyttökuluja, mutta tekemällä korkeamman jalostusarvon tuotteita vaikutus myyntikatteeseen on pienempi kuin matalakatteisten tuotteiden valmistuksessa. Yhä suurempi osa asiakkaista myös suosii vastuullisesti toimivia yrityksiä. Vedenpuhdistuksen investoinnin rahoitustilanne on hyvä. Kerromme vedenpuhdistukseen liittyvistä asioista lisää jo ihan lähiaikoina”, hän jatkaa.

”Paikalliset ihmiset ja yritykset, alueen metsänomistajat ja viranomaiset ovat kaikki meille tärkeitä. Olemme kiitollisia, että olemme saaneet paljon kannustusta ja tukea työllemme hankkeen eteen ja yhteistyössä jatkamme eteenpäin”, Vatanen päättää.