Puhtaasti puusta

INVESTOI KANSSAMME KESTÄVIN PERIAATTEIN

Ekologinen edelläkävijä

Kemijärven biojalostamo jalostaa huippulaatuisesta pohjoisen puusta korkealaatuista, pitkäkuituista sellua, liukosellua ja muita biotuotteita 700.000 tonnia vuodessa. Sijainti keskellä kasvavia metsiä lyhentää kuljetusmatkoja ja tarjoaa tuoretta puuta, josta saadaan talteen myös arvokkaat, nopeasti haihtuvat ja liukenevat ainesosat. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa hyödynnämme puun kokonaan ja olemme mukana uusien, korkean lisäarvon tuotteiden kehittämisessä.

Lue lisää

Maailman puhtain biojalostamo

Puhdas luonto ja hyvinvoiva ympäristö ovat perusarvojamme. Kemijärven biojalostamo suunnitellaan ja rakennetaan uusia, ympäristöystävällisimpiä prosesseja ja ratkaisuja hyödyntäen. Lähtökohtamme on rakentaa maailman puhtain biojalostamo, joka toimii edelläkävijänä ja esimerkkinä miten ympäristön ja puhtaan luonnon vaaliminen ja kannattava liiketoiminta voivat kulkea käsikädessä.

Lue lisää

Alueen vaurautta rakentamassa

Kysyntää työvoimalle, palveluille ja raaka-aineille

Biojalostamo hankkii raaka-aineen läheltä ja työllistää paikallisia ihmisiä ja yrityksiä. Biojalostamo tuo tuloja alueen ihmisille palkkojen, ostojen ja verojen muodossa.

Lue lisää

Merkittävä koko Suomelle

Toteutamme Suomen strategiaa käytännössä

Suomen valtio on valinnut biotalouden menestyksemme perustaksi. Hallitus tukee kotimaisia kannattavia investointeja uusiutuviin luonnonvaroihin. Puupohjaisilla tuotteilla Suomi on menestynyt ja voi menestyä jatkossakin maailmanmarkkinoilla ja luoda ekologisia ratkaisuja.

Lue lisää

Vastuullista metsänhoitoa

Lapissa kasvaa lisää puuta 13 miljoonaa kuutiota joka vuosi. Vuosittainen kasvu on noussut jo vuosikymmeniä ja jatkuu. Tällä hetkellä selvästi yli puolet kasvusta jää hyödyntämättä.

Lue lisää

Biometanolia fossiilisten tilalle

Kemijärven Biojalostamo ottaa vastaan haasteen EU:n ja Suomen tavoitteista kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi. Biojalostamon valmistusprosesseja on uudistettu niin, että biojalostamossa syntyvät hiilimonoksidi- ja hiilidioksidikaasut hyödynnetään fossiilisia raaka-aineita korvaavien biometanolin ja biopolymeerien valmistamiseen.