Biometanolia fossiilisten tilalle

Kemijärven Biojalostamo ottaa vastaan haasteen EU:n ja Suomen tavoitteista kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi. Biojalostamon valmistusprosesseja on uudistettu niin, että biojalostamossa syntyvät hiilimonoksidi- ja hiilidioksidikaasut hyödynnetään fossiilisia raaka-aineita korvaavien biometanolin ja biopolymeerien valmistamiseen.

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä. Korvaamalla fossiilia polttoaineita uusiutuvilla polttoaineilla vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä.

Ensimmäisessä vaiheessa biometanolilaitos valmistaa 232,000 tonnia vihreää metanolia vuosittain. Myöhemmässä vaiheessa valmistuskapasiteettia on suunniteltu laajennettavan miljoonaan tonniin saakka.

Biometanolin polttoarvo on noin puolet dieselin polttoarvosta. 232,000 tonnia vihreää metanolia korvaa noin 116,000 tonnia dieseliä. Vihreä metanoli on fossiilivapaista polttoaineista yksi potentiaalisimmista johtuen suhteellisen helposta käyttöönotosta.

Biometanolilaitos nostaa alueen energiaomavaraisuutta. Tarvittaessa jo ensimmäisen vaiheen kapasiteetti riittää tuottamaan kaiken liikenteen vaatiman polttoaineen Lapin alueella.

Vihreä metanolia tarvitaan mm. laivaliikenteen polttoaineeksi ja sillä on voimakkaasti kasvavat markkinat.

Kuva: courtesy and copyright of DFDS. DFDS pyrkii rakennuttamaan 6 uusiutuvalla polttoaineella toimivaa laivaa 2030 mennessä.