Vastuullista metsänhoitoa

Metsät tarvitsevat harvennusta

Lapissa kasvaa lisää puuta 13 miljoonaa kuutiota joka vuosi. Vuosittainen kasvu on noussut jo vuosikymmeniä ja jatkuu. Tällä hetkellä noin puolet kasvusta jää hyödyntämättä. Liian tiheässä kasvavat puut eivät saa riittävästi ravinteita ja jäävät pienemmiksi ja heikommiksi. Hoidetuissa metsissä puut kasvavat paremmin ja ovat elinvoimaisia.

Biojalostamon myötä harvennuspuulle saadaan Koillis-Lapissa paikallinen ostaja.

Vahvistaa metsien monimuotoisuutta

Biojalostamo käyttää raaka-aineenaan paikallista puuta kestävästi hoidetuista metsistä. Puu harvennetaan nuorista metsistä. Näin metsistä tulee luonnonmukaisempia monipuumetsiä, joissa kasvaa eri-ikäisiä ja eri lajisia puita. Harventamalla hoidettu metsä myös sitoo enemmän hiiltä, koska se kasvaa paremmin.

Säästää vanhoja metsiä

Tukkipuita on kaadettu vanhoista metsistä, koska kaikkia kuitupuuleimikoita ei ole kannattanut hyödyntää. Biojalostamo ottaa leimikot hyötykäyttöön. Samalla kun leimikoista otetaan biojalostamolle kuitupuuta, voidaan kaataa myös tukkeja. Tämä vähentää tarvetta kaataa tukkipuita vanhoista metsistä.

Jäkälää poroille

Biojalostamon puukorjuutapa suosii jäkälälaitumia. Vanhat metsät, joissa vanha luppo kasvaa, säästyvät. Harvennus myös lisää valon määrää karuilla jäkäläkankailla ja näin edistää jäkälän kasvua.