Ekologinen edelläkävijä

Kemijärven biojalostamo jalostaa huippulaatuisesta pohjoisen puusta korkealaatuista, pitkäkuituista sellua, liukosellua ja muita biotuotteita yli 700.000 tonnia vuodessa. Sijainti keskellä kasvavia metsiä lyhentää kuljetusmatkoja ja tarjoaa tuoretta puuta, josta saadaan talteen myös arvokkaat, nopeasti haihtuvat ja liukenevat ainesosat. Yhteistyössä kumppaneiden kanssa hyödynnämme puun kokonaan ja olemme mukana uusien, korkean lisäarvon tuotteiden kehittämisessä. Raaka-aineena käytämme sahatavaraksi kelpaamattoman puun sekä hakkeen.

Ympäristöä vaalien

Kemijärven biojalostamo sijaitsee kalaisan ja kauniin Kemijärven vesistön äärellä. Puhdas luonto ja hyvinvoiva ympäristö ovat perusarvojamme, joihin nojaamme kaikissa valinnoissa.

Suunnittelemme ja rakennamme Kemijärven biojalostamon uusimpia ympäristöystävällisiä ratkaisuja hyödyntäen. Vedenpuhdistuksessa teemme yhteistyötä alan huippuosaajien kanssa ja haluamme olla maailman kärkeä. Valkaisuprosessi on ympäristöystävällinen. Selvitämme paraikaa tertiääristä puhdistusta ja otamme sen käyttöön tällä vuosikymmenellä.

Otamme talteen hukkalämmön ja myymme syntyvän ylimääräisen energian, noin yhden TWH vuodessa. Kemijärven biojalostamon tarvitsemat kemikaalit tehtaalle ja valmistetut tuotteet satamiin kuljetetaan raideliikenteessä. Puu ostetaan harvennushakkuista, mikä kannustaa metsänhoitoon ja taas vahvistaa metsänkasvua.

Pohjoisen puun osaamiskeskus

Ydinosaamistamme ovat puunjalostus ja kemian osaaminen, valmistusprosessi korkean lisäarvon tuotteisiin sekä clean tech ratkaisut biojalostamon prosesseissa. Tavoitteenamme on rakentaa kansainvälinen huippuosaamiskeskus biojalostamon yhteyteen.