Merkittävä koko Suomelle

Toteutamme Suomen strategiaa käytännössä

Suomen valtio on valinnut biotalouden menestyksemme perustaksi. Hallitus tukee kotimaisia kannattavia investointeja uusiutuviin luonnonvaroihin. Puupohjaisilla tuotteilla Suomi on menestynyt ja voi menestyä jatkossakin maailmanmarkkinoilla ja luoda ekologisia ratkaisuja.

Edistämme siirtymistä biopohjaisiin uusiin materiaaleihin

Kemijärven biojalostamo valmistaa korkealaatuisen pitkäkuituisen sellun lisäksi mm. liukosellua ja mikrokiteistä sellua, MCC:tä. MCC on uusi biotuote, joka on monikäyttöinen ja mm. parantaa rehun hyötysuhdetta. Liukosellusta kehitetään puuvillaa korvaavaa kangasta. Sellusta voidaan myös valmistaa biopohjaisia muoveja, jotka, toisin kuin fossiiliset, hajoavat luonnossa eivätkä saastuta. Tavoitteemme on valmistaa pitkälle jalostettuja ja korkealaatuisia tuotteita kumppaneiden kanssa.

Tuotamme uusiutuvaa energiaa

Tuotannossa syntyvällä bioenergialla korvataan perinteistä uusiutumatonta energiaa. Kemijärven Biojalostamo käyttää puolet tuottamastaan energiasta ja myy ylijäämän markkinoille.

Mukana luomassa suomalaista huippuosaamista

Tavoitteemme on olla edelläkävijä ja esimerkki ympäristöystävällisestä teollisesta tuotannosta. Tämä tavoite tarkoittaa panostuksia ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja teknologiohin sekä yhteistyötä alan yritysten kanssa.

Tuotekehityksemme keskittyy laadun lisäksi sellun käyttöön uusissa materiaaleissa ja sivuvirtojen hyödyntämiseen. Teemme yhteistyötä alan huippuosaajien kanssa sekä yliopistojen ja oppilaitosten kumppanina.

Kannustamme metsänhoitoon

Metsien tuotto ja kasvu paranee, koska biojalostamo tehostaa harvennushakkuita. Se käyttää raaka-aineena harvennuspuuta ja haketta 4 miljoonaa kuutiota vuodessa. Oikeaan aikaan harvennetut metsät kasvavat järeämmiksi ja niiden arvo nousee. Hoidetussa metsässä on vähemmän hyönteistuhoja ja kasvitauteja, koska vioittuneet puut poistetaan. Puunmyyjä saa luotettavan, markkinahintaa maksavan asiakkaan.

Tuemme vanhojen metsien suojelua

Ostamme leimikoita ja näin tukkipuuta voidaan kaataa harvennushakkuissa vanhojen metsien sijaan.

Edistämme työllisyyttä pohjoisessa

Rakentamisvaihe tuo 2700 työpaikkaa. Kaupallisessa tuotannossa Kemijärven biojalostamo tarjoaa työtä 200 ammattilaiselle. Kaikkiaan biojalostamon ansiosta syntyy Kemijärvelle ja Itä-Lappiin yli 1000 työpaikkaa.