Korkea tuotto ja ekologisuus kohtaavat

Biojalostamon investointi on 1.200 miljoonaa euroa. Investoinnin takaisinmaksuaika on alle neljä vuotta. Käyttökate on 55%. Hanke rahoitetaan yli 50% oman pääoman ehtoisesti. Rakentaminen on suunniteltu alkavan 2023.

Puhtaan veden äärellä

Kemijärven biojalostamo hyödyntää ympäristöystävällisimpiä valmistusmenetelmiä. Vedenpuhdistus on yksi olennaisin prosessi biojalostuksessa. Olemme sitoutuneet siihen, että Kemijärven biojalostamon toiminta ei heikennä vesien laatua. Tämä on linjassa vesienhoitolain (1299/2004) ja sen taustalla olevan EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) kanssa. Biojalostamossa syntyvä ylimääräinen lämpöenergia hyödynnetään jatkojalostuksessa eikä lämpöä päästetä vesistöön rehevöittämään.

Tulevaisuus kasvavien metsien keskellä

Lapissa kasvaa puuta 13 M m3 vuodessa. Kemijärven biojalostamo käyttää sahatavaraksi kelpaamatonta puuta, sahanpurua ja sahahaketta sekä kuorta vuosittain 4 M m3. Kun raaka-aine kasvaa lähellä, kuljetustarve ja -kustannus on pienin. Lyhyet matkat tarkoittavat pienempiä liikenteen päästöjä ja haittaa ympäristölle. Metsänomistajalle lyhyet matkat tarkoittavat parempaa ansaintaa.

Vastakaadettu puu ja sen kuori sisältävät arvokkaita vesi- ja öljyliukoisia hyötyaineita, jotka liukenevat ja haihtuvat suhteellisen nopeasti puun kaatamisen jälkeen. Vastakaadettu puu hyödynnetään parhaiten lähellä puun kasvupaikkaa olevassa biojalostamossa. Kemijärven biojalostamo hyödyntää puun 100%:sesti. Uusiutuvan puun jatkojalostamisessa on paljon liiketoimintamahdollisuuksia, muun muassa tekstiili-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa. Teemme yhteistyötä tutkimus- ja oppilaitosten, sekä uusia puupohjaisia materiaaleja kehittävien ja hyödyntävien yritysten kanssa.

Kasvava kysyntä takaa korkean kannattavuuden

Korkealaatuisen sellun kysyntä jatkaa kasvuaan. Lisäksi kasvavat tarpeet korvata esimerkiksi puuvilla, muovien valmistuksessa käytettävät fossiiliset aineet ja erilaiset kaivannaismineraalit uusiutuvilla, saastuttamattomilla luonnonvaroilla. Tämä kehitys varmistaa korkean kysynnän sellulle ja sellusta jalostetuille valmistusmateriaaleille. Korkealaatuisen havupuusellun hinta on viimeisen kymmenen vuoden aikana kaksinkertaistunut ja hinnannousun arvioidaan jatkuvan.

Biojalostamon voitto on 34 % vuodessa

Jos olet ammattimainen sijoittaja ja kiinnostunut sijoittamaan hankkeseen, ota yhteyttä: toimitusjohtaja Harri Vatanen, puh. 0445 42 77 48, harri(at)vataset.com