Kemijärven Biojalostamo on suunniteltu kiertotalouden periaattein. Tontilla on tilaa sivuvirtoja hyödyntäville liiketoiminnoille.

Kuitutuotteiden tuotannosta syntyy 1 TWh vihreää energiaa, josta 0,4 TWh on käytettävissä muuhun tuotantoon.

Biojalostamon tuotannosta hiilidioksidi otetaan talteen ja hyödynnetään biopolttoaineiden tuottamiseen.

Puu käytetään kokonaan. Puun hyötyaineista voi jalostaa mm. kosmetiikkaa.