Kemijärven Biojalostamo on suunniteltu kiertotalouden periaattein. Tontilla on tilaa sivuvirtoja hyödyntäville liiketoiminnoille.

Kuitutuotteiden tuotannosta syntyy 1 TWh vihreää energiaa, sähköä ja lämpöä, joka on käytettävissä muuhun tuotantoon.

Biojalostamon tuotannosta hiilidioksidi otetaan talteen ja hyödynnetään biopolttoaineiden tuottamiseen.

Puu käytetään kokonaan. Puun hyötyaineista voi jalostaa mm. ravinteita, lääkkeitä ja kosmetiikkaa.

Kemijärven Biojalostamo tekee mielellään yhteistyötä yritysten ja koulutuslaitosten kanssa, jotka kehittävät korkean lisäarvon tuotteita, hyödyntävät biojalostamon sivuvirtoja ja tarjoavat ympäristöystävällisiä ratkaisuja valmistusprosesseihin.

Kemijärven Biojalostamo on Lapin Kauppakamarin jäsen.