Alueen vaurautta rakentamassa

Kysyntää työvoimalle, palveluille ja raaka-aineille

Biojalostamo hankkii raaka-aineen läheltä ja työllistää paikallisia ihmisiä ja yrityksiä. Biojalostamo tuo tuloja alueelle palkkojen, ostojen ja verojen muodossa.

Yli 1.000 uutta työpaikkaa

Rakentamisvaihe tuo noin 2700 työpaikkaa. Kaupallisessa tuotannossa biojalostamo työllistää suoraan lähes 200 ammattilaista. Kaikkiaan Kemijärvelle ja Itä-Lappiin syntyy reippaasti yli 1000 pysyvää työpaikkaa biojalostamon ansiosta.

Tuotannon ja tuotteiden kehitys tarvitsee alan huippuosaamista

Teemme yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa, ja tarjoamme mahdollisuuksi kehittyä ja pysyä kehityksen kärjessä. Ydinosaaminen liittyy valmistusprosessin ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, sellupohjaisten uusien materiaalien kehittämiseen ja digitaalisiin palveluihin.

Vaurautta puusta

Metsänomistajille tarjoamme luotettavan harvennushakkuiden puunostajan alueella. Ostamme 4 miljoonaa m3 sahatavaraksi kelpaamatonta puuta ja haketta vuosittain.

Yrityksille uutta liiketoimintaa

Biojalostamo tarvitsee alueen yritysten palveluja ja luo kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia ostojen sekä osaamisen ja kokemuksen kertymisen kautta. Rakennusvaiheessa alihankkijat tekevät valtaosan työstä ja majoitus- ja ravitsemusalan, sekä kaupan toimijoille syntyy merkittävä kysynnän kasvu. Kaupallinen tuotanto edellyttää raaka-ainekuljetuksia, infrastruktuurin kehittämistä ja ylläpitoa, ja palveluita niin biojalostamolle, työntekijöille kuin kumppaneille.

Biotaloudessa tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja digitaalisilla ratkaisuilla. Tämä luo kysyntää alueen yrityksille ja haastaa kehittymään alansa kansainväliseksi osaajaksi.

Kemijärven biojalostamon sivuvirrat hyödynnetään yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tarjoamme näin mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan aloittamiseen ja tarjooman kehittämiseen sivuvirroista.

Poroille lisää laidunmaita

Oikein toteutetut harvennushakkuut lisäävät porolle tärkeitä laidunmaita. Biojalostamo käyttää leimikoita ja luo mahdollisuuden kannattavaan tukkipuiden kauppaan harvennushakkuilla. Vanhaa luppoa kasvavaa metsää säästyy. Karuilla jäkäläkankailla harvennukset edistävät jäkälän ja rehevimmillä mailla mm. heinän kasvua.

Haluatko kysyä tai ottaa kantaa?

Laita viesti kemijarvi(at)vataset.com