Kemijärven Biojalostamohankkeen vetovastuu siirtyy Vataset Teollisuudelle

Boreal Bioref Oy ja Vataset Teollisuus Oy kertovat tänään Vataset Teollisuuden siirtyvän johtamaan hanketta biojalostamon rakentamiseksi Kemijärven Patokankaalle. Vataset Teollisuus vuokrasi biojalostamolle tarkoitetun tontin Kemijärven kaupungilta syksyllä 2020.

Boreal Bioref toimi hankkeen kehitysyhtiönä. Nyt kun hankkeessa siirrytään operatiiviseen vaiheeseen, Vataset Teollisuus siirtyy johtamaan hanketta. Boreal Biorefin hallituksen puheenjohtajaksi nousee Jari Polvi, joka on ollut yhtiön hallituksessa Kemijärven kaupungin ja Kemijärven Kehityksen mandaatilla perustamisesta lähtien. Heikki Nivala jää pois operatiivisesta toiminnasta.

”Boreal Bioref on tehnyt valtavan työn biojalostamon rakentamiseksi Kemijärvelle ja koko Itä-Lapin elinkeinoelämän saamiseksi kasvu-uralle. Hanke on vaatinut perustajilta poikkeuksellista sinnikyyttä ja määrätietoista työtä. Koko Boreal Biorefin tiimi Heikki Nivalan johtamana, ja kaikki biojalostamoa edistäneet ansaitsevat suuret kiitokset siitä, että hanke on nyt tässä vaiheessa”, Harri Vatanen, Vataset Teollisuuden toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sanoo. ”Rahoitus, rakentamisen suunnittelu ja valmistelut, sekä johdon vahvistaminen ovat nyt ensisijaisia tehtäviä”, Vatanen jatkaa. Tavoitteena on aloittaa perustamistyöt Patokankaan tontilla kesällä.

Kemijärven Biojalostamo työllistää kaupallisessa tuotannossa lähes 200 henkilöä suoraan ja yli 1.000 henkilöä epäsuorasti. Hanke on merkittävä koko Koillis-Lapin alueelle. Rakentaminen vaatii 6.000 henkilötyövuotta ja tuo runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia alueen yrityksille. ”Itä-Lappi tarvitsee Kemijärven biojalostamon. Olen ilahtunut, että saimme Vataset Teollisuuden kokeneen ja kansainvälisen tiimin viemään hanketta eteenpäin”, Jari Polvi, Boreal Biorefin hallituksen puheenjohtaja sanoo.

Kemijärven Biojalostamo valmistaa korkealaatuista sellua, jonka markkinanäkymät ovat erinomaiset. Maailmanmarkkinahinnat ovat kaksinkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. ”Tarjoamme sijoittajille poikkeuksellisen mahdollisuuden hyvään tuottoon liiketoiminnassa, joka perustuu uusiutuvaan luonnonvaraan ja auttaa siirtymään pois fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista materiaaleista”, Vatanen jatkaa.